Yrityksen kannattavuuslaskenta (6h)

Tuotenro: 104

Tuote/kurssi on tilattavissa

179,00


YRITYKSEN KANNATTAVUUSLASKENTA (6h) Katetuottolaskennan tunnusluvut. Katetuotto-%, myynnin kriittinen piste, varmuusmarginaali-%. Yrityksen tuloksen ennakointi katetuottolaskennan pohjalta. Tulosennakointi eri toimialojen kannalta kateajattelun perusteella. Kate-% :n suuruus ja yrityksen euromääräinen tulos. Myyntihinnan määrittäminen yrityksen tulosennusteen pohjalta. Arvonlisävero ja sen huomioiminen katetuottolaskennassa. Hinnoittelu hinnoittelukertoimen avulla. Esimuokattu oppimateriaali harjoituksineen ja malliratkaisuineen.
Selaa tätä tuoteryhmää: PK-yrityksen taloushallinnon kurssit